Зміни до Закону України “Про рекламу”: продакт-плейсмент і заборона на спам та рекламу з держави-агресора

October 3, 2023

2 жовтня 2023 року введений у дію Закон України “Про внесення змін до Закону України “Про рекламу” та інших законів України щодо імплементації норм європейського законодавства у національне законодавство України шляхом імплементації окремих положень законодавства ЄС у сфері аудіовізуальної реклами”.

Закон набрав чинності 2 липня 2023 року. Але введення в дію положень закону відбулося через три місяці з цього дня – 2 жовтня 2023 року. Втім, є винятки – наприклад, деякі норми щодо реклами лікарських засобів вводяться в дію через 30 місяців з дня припинення чи скасування воєнного стану.

Закон пропонує такі нововведення:

  • Деталізоване поняття реклами. Це інформація про особу, ідею та/або товар, розповсюджена за грошову чи іншу винагороду або з метою самореклами в будь-якій формі та в будь-який спосіб і призначена, щоб сформувати або підтримати у прямий (пряма реклама, телепродаж) або непрямий (спонсорство, розміщення товару (продакт-плейсмент) спосіб обізнаність споживачів реклами та їхній інтерес щодо таких особи, ідеї та/або товару.
  • Регулювання продакт-плейсменту (розміщення товару у фільмах чи інших програмах). Встановлюється, що це форма розповсюдження реклами, яка полягає у включенні за грошову або іншу винагороду безпосередньо товару, послуги, торговельної марки, іншого об’єкта права інтелектуальної власності, під якими провадиться діяльність, або рекомендації щодо них до будь-якої відмінної від реклами програми аудіовізуального медіа, включаючи фільми, або користувацького контенту.
  • Вимоги до програм аудіовізуальних медіа, які містять продакт-плейсмент. Рекламодавець не має права впливати на зміст та час виходу в ефір програми, програми не повинні прямо заохочувати купівлю чи оренду товарів, не повинні надавати надмірного значення розміщеному товару, глядачі мають бути чітко поінформовані про наявність у програмі продакт-плейсменту тощо.
  • Заборона на розповсюдження реклами у формі спаму, у тому числі масових дзвінків з використанням будь-яких технологій комунікацій без попередньої письмової згоди споживача, у тому числі в електронній формі.
  • Вимоги до поширення в медіа реклами азартних ігор, торговельних марок, інших об’єктів права інтелектуальної власності, під якими провадиться діяльність з організації та проведення азартних ігор, а також інших позначень, під якими проводяться азартні ігри, будуть визначати органи спільного регулювання у сфері медіа шляхом прийняття відповідних кодексів (правил);
  • Рекламодавцем не може бути резидент держави, яку Верховна Рада України визнала державою-агресором (державою-окупантом);
  • Заборонено наводити у рекламі твердження та/або зображення, які є дискримінаційними та/або розпалюють ненависть, ворожнечу чи жорстокість до окремих осіб чи груп осіб;
  • Встановлені критерії, за якими реклама вважається такою, що потрапляє під юрисдикцію України – розповсюджувач реклами не обмежує доступ до неї з території України, рекламовані товари пропонуються до продажу особам, які перебувають на території України;
  • КМУ контролює використання і збереження переданого Національній суспільній телерадіокомпанії України (НСТУ) державного майна, що не увійшло до його статутного капіталу та закріплене за НСТУ на праві господарського відання, та може визначати суб’єкта управління таким майном. Відчуження, списання майна, що належить НСТУ на праві приватної власності, здійснюється у порядку, затвердженому правлінням НСТУ.

Це короткий перелік змін, які вносяться не лише в Закон України “Про рекламу”, але й в інші закони, такі як:

Ще більше нововведень – за посиланням.