Законопроект про квоти для депутатів на Суспільному мовленні відкликано

February 16, 2018

7 лютого 2018 року у Верховній Раді було відкликано Проект закону «Про внесення змін до деяких законів України щодо порядку інформування діяльності суб’єктів владних повноважень» №7395, низка положень якого порушувала гарантії незалежності суспільного телебачення.

Запропоновані у законопроекті зміни надавали квоти для народних депутатів на висвітлення результатів їхньої діяльності у ефірі Суспільного мовлення в передачі, тривалість якої складає не менше 25 хвилин. А також містили вказівку, що НСТУ має інформувати про діяльність народних депутатів України лише в порядку, визначеному цим Законом.

Тижнем раніше, Реанімаційний Пакет Реформ виступив із публічною заявою, в якій закликав Парламент не втручатися в редакційну політику Суспільного мовлення. Зокрема, це стосувалося положень законопроекту про внесення змін до Закону України «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації».

Ці положення суперечать Рекомендаціям Ради Європи №R(96)10 від 11 листопада 1996 року, щодо правового забезпечення редакційної незалежності. Так, цим документом також визначені випадки, коли суспільних мовників можна примусити поширювати офіційні повідомлення органів державної влади чи гарантувати для них прямий ефір, проте це можливо лише за наявності виняткових обставин, чітко передбачених законодавством. Зокрема, такі винятки закріплені в ст. 20 Закону про суспільне мовлення, а саме – обов’язок НСТУ висвітлювати екстрені офіційні виступи Президента, Голови ВРУ, Прем’єр-міністра, Голови Верховного Суду та Голови Конституційного Суду України, а також новорічне привітання Президента.

Квоти на ефір у всіх філіях Суспільного мовлення для народних депутатів на регулярних засадах в жодному випадку не відповідають критерію “винятковості обставин”, адже регулюють надання ефірного часу посадовим особам на постійній основі – це є втручанням у редакційну політику суспільного мовлення, порушенням відповідного стандарту і кроком назад у реформі. Лише суспільний мовник, виходячи з інтересів аудиторії, повинен відповідати за вибір тематики програм, встановлення їхньої періодичності та тривалості, а також запрошення учасників ефіру – опираючись на встановлені законом стандарти: всебічне, об’єктивне і збалансоване інформування про суспільно значущі події в Україні та за кордоном; вільне вираження поглядів, думок і переконань та ін.

Картка законопроекту: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=63136 .