РПР закликає парламент не втручатися у редакційну політику Суспільного мовлення

January 31, 2018

Вже у перший пленарний тиждень нової сесії ВРУ, 6-9 лютого 2018 року, народні депутати планують розглянути законопроект №7395 “Про внесення змін до деяких законів України щодо порядку інформування діяльності суб’єктів владних повноважень”. Низка його положень порушує стандарти Ради Європи – гарантії незалежності суспільного телерадіомовлення. Зокрема, законопроектом пропонується внести такі норми до Закону України “Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації”:

Народні депутати України мають право на висвітлення публічним акціонерним товариством “Національна суспільна телерадіокомпанія України” (НСТУ) своєї депутатської діяльності (виступ з питань діяльності разом із звітом перед виборцями) у визначеному НСТУ порядку в передачі, тривалість якої складає не менш ніж 25 хвилин. Висвітлення депутатської діяльності здійснюється відповідним відокремленим структурним підрозділом НСТУ. Право на висвітлення своєї діяльності мають депутати, обрані в одномандатному виборчому окрузі або обрані у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі і закріплені за певною областю України депутатською фракцією (групою). НСТУ висвітлює діяльність народних депутатів України виключно в порядку, визначеному цим Законом”.

Незалежність суспільного мовлення в усіх європейських країнах ґрунтується на гарантіях відсутності політичних та економічних втручань в роботу мовника. Зокрема у стандартах Ради Європи “Про гарантії незалежності суспільного телерадіомовлення” (Рекомендація Комітету міністрів Ради Європи № R(96)10 від 11.11.1996, ч.І) зазначено, що правові засади діяльності організацій суспільного мовлення мають забезпечувати їхню редакційну незалежність, а також описано засоби забезпечення гарантій редакційної незалежності й зафіксовано заборону втручання у вигляді цензури або здійснення контролю за їх діяльністю.

У цьому ж документі (частина VI Додатку) наголошено, що випадки, за яких організації суспільного телерадіомовлення можна примусити поширювати офіційні послання, заяви або повідомлення, інформувати про дії або рішення органів державної влади чи гарантувати цим органам прямий ефір, мають бути обмежені винятковими обставинами, чітко викладеними в законодавстві або нормативних актах. Такі обставини вже закріплені у Законі про суспільне мовлення (ст. 20) і включають обов’язок НСТУ висвітлювати екстрені офіційні виступи Президента, Голови ВРУ, Прем’єр-міністра, Голови Верховного Суду та Голови Конституційного Суду України, а також новорічне привітання Президента.

Квоти на ефір у всіх філіях Суспільного мовлення для народних депутатів на регулярних засадах в жодному випадку не відповідають критерію  “винятковості обставин”, адже регулюють надання ефірного часу посадовим особам на постійній основі – це є втручанням у редакційну політику суспільного мовлення, порушенням відповідного стандарту і кроком назад у реформі. Лише суспільний мовник, виходячи з інтересів аудиторії, повинен відповідати за вибір тематики програм, встановлення їхньої періодичності та тривалості, а також запрошення учасників ефіру – опираючись на встановлені законом стандарти: всебічне, об’єктивне і збалансоване інформування про суспільно значущі події в Україні та за кордоном; вільне вираження поглядів, думок і переконань та ін.

Спроба втручання народних депутатів у редакційну незалежність НСТУ розгортається на тлі найбільшого в масштабах Європи недофінансування суспільного мовлення, відповідно до звіту Європейської спілки мовників. Відповідно до ст. 14 Закону України «Про Суспільне телебачення і радіомовлення України» фінансування НСТУ в 2018 році має становити не менше 0,2% видатків загального фонду держбюджету України за попередній рік, що складає не менше 1,54 млрд грн. Проте, Державний бюджет на 2018 рік передбачає на фінансову підтримку НСТУ лише 776 мільйонів гривень, що на 50% менше за передбачену суму.

Ухвалення Держбюджету-2018 з критично низьким рівнем фінансування НСТУ відбулося попри неодноразові заклики громадськостіНаглядової ради НСТУПредставництва ЄСОфісу Ради ЄвропиЄвропейської спілки мовників20 послів країн Європи та Америки в Україні, а також не зважаючи на обіцянку голови Уряду Володимира Гройсмана повністю профінансувати НСТУ. Проблема суттєвого недофінансування створила перешкоди не лише розвитку суспільного мовника, але й втіленню місії мовника і щоденному його функціонуванню.

Втручання у редакційну незалежність НСТУ шляхом встановлення регулярних квот на висвітлення діяльності народних депутатів дискредитує саму ідею Суспільного мовлення в Україні, тим самим одна з найважливіших демократичних реформ виявиться невдалою.

У зв’язку із цим найбільша коаліція громадських організацій Реанімаційний Пакет Реформ закликає:

  • Народних депутатів – відповідально поставитися до створення одного з найважливіших інститутів демократії в Україні і не виносити на голосування законопроект №7395 «Про внесення змін до деяких законів України щодо порядку інформування діяльності суб’єктів владних повноважень».
  • Офіс Ради Європи в Україні, Представництво ЄС в Україні, міжнародних партнерів України – стежити за неухильним дотриманням владою зобов’язань зі створення незалежного суспільного мовлення, зокрема в частині забезпечення його редакційної незалежності від органів державної влади та політиків, а також запровадження захищеної від політичних втручань моделі фінансування Національної суспільної телерадіокомпанії.