Зареєстровано проект про внесення змін до Закону про реформування друкованих ЗМІ

June 9, 2017

8 червня 2017 року члени Комітету свободи слова та інформаційної політики зареєстрували Проект Закону про внесення змін до Закону України “Про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформаціїщодо удосконалення механізму реформування друкованих засобів масової інформації» №6560.

Законопроект було розроблено експертами ЦЕДЕМ, ОБСЄ, УАМБ та Платформи прав людини у співпраці з Держкомтелерадіо та доопрацьовано робочою групою при Комітеті свободи слова за участі представників цих організацій. Він має на меті усунути системні проблеми, з якими стикаються друковані ЗМІ під час реформування.

Законопроект передбачає такі зміни:

  1. Продовження строку для подання пропозицій трудового колективу до 31 червня 2018 року. Це необхідно для того, щоб надати «другий шанс» трудовим колективам, що не встигли до 31 березня 2016 року скористатись своїм пріоритетним правом у визначенні способу реформування.
  2. Визнання неприйняття засновником рішення про реформування підставою для звернення до суду з позовом про примусову реорганізацію чи виділ редакції, аби створити механізм впливу на бездіяльність засновників.
  3. Запровадження чіткої підсудності господарським судам справ про неприйняття чи неналежне прийняття рішення про реформування, адже зараз справи про реформування «перекидають» між адміністративними та господарськими судами.
  4. Запровадження можливості реформування редакції друкованого ЗМІ шляхом виділу, щоб уможливити реформування тих редакцій, які є структурними підрозділами державних чи комунальних органів.
  5. Встановлення строку для укладення угоди про зміну складу засновників друкованого ЗМІ (1 місяць від ухвалення рішення про реформування). Це нововведення запропоноване як спосіб стимулювати засновників не затягувати із укладенням угоди, яка є необхідною для завершення останнього кроку у реформуванні, а саме – перереєстрації друкованого ЗМІ.
  6. Надання Держкомтелерадіо доступу до Державного реєстру друкованих ЗМІ. Необхідність таких змін постала через брак інформації у цього органу для проведення якісного моніторингу динаміки процесу реформування.
  7. Заборона зміни балансоутримувача майна редакції на час реформування, щоб створити гарантії збереження за редакцією майна, що станом на 1 січня 2017 року перебувало на її балансі.
  8. Заборона звільнення керівника редакції без згоди трудового колективу на час реформування для захисту працівників редакції від свавільного звільнення.
  9. Заборона юридичним особам, що засновані державними та комунальними органами, бути засновниками друкованих ЗМІ, крім наукових установ, навчальних закладів, закладів культури та охорони здоров’я. Ця норма має на меті унеможливити передання прав засновників друкованих ЗМІ юридичним особам, підпорядкованим державним і комунальним органам, що лише створює видимість реформування і позбавлення їхнього впливу на пресу.
  10. Відтермінування припинення свідоцтва про державну реєстрацію видань, що вирішують спір про реформування через суд. Ця зміна необхідна аби через довгий судовий розгляд свідоцтво видання, що прагнуло реформуватись, автоматично не було визнане недійсним, як це відбудеться із усіма друкованими ЗМІ, що не завершили реформування до 1 січня 2018 року

Картка законопроекту: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=61982