Заява щодо проекту інструкції про порядок роботи з конфіденційною інформацією

February 12, 2018

Державна архівна служба України оприлюднила на своєму веб-сайті проект Типової інструкції про порядок роботи з документами та іншими матеріальним носіями інформації, що містять конфіденційну інформацію, яким пропонується запровадити не передбачений законодавством гриф «Конфіденційно».

Положення Інструкції не відповідають Закону України «Про інформацію», Закону України «Про доступ до публічної інформації» та Закону України «Про захист персональних даних», що мають вищу юридичну силу ніж підзаконні нормативно-правові акти. Так, базовими принципами інформаційного законодавства є принцип доступу до інформації, а не документу та виключне право фізичних та юридичних осіб визначати режим конфіденційності.

У випадку схвалення, ця Інструкція буде обов’язковою для всіх установ, підприємств і організацій, які будуть зобов’язані проставляти такий гриф на документах, що містять конфіденційну інформацію та інформацію з обмеженим доступом. При цьому такий гриф буде проставлятися як на документах, що містять персональні дані, котрі не завжди є конфіденційною інформацією, так і на документах, що становлять банківську, комерційну чи лікарську таємницю, щодо яких застосовується інший режим обмеження доступу.

Центр демократії та верховенства права вважає, що підставами для віднесення інформації до конфіденційної є дозвіл фізичної чи юридичної особи, котра визначає режим конфіденційності такої інформації або приписи спеціальних законів, які зобов’язують розпорядників інформації дотримуватися режиму конфіденційності щодо інформації, отриманої від фізичних чи юридичних осіб.

В роботі державних органів має запроваджуватися вимога щодо нерозголошення конфіденційної інформації, а у випадку запиту на отримання такої інформації має застосовуватися виключно “трискладовий тест” відповідно до ч.2 ст.6 Закону України “Про доступ до публічної інформації”.

Центр демократії та верховенства права закликає Державну архівну службу відкликати проект Інструкції, як такої, що не відповідає принципам і вимогам інформаційного законодавства.