Рада ухвалила зміни до Закону «Про доступ до публічної інформації»

December 9, 2019

6 грудня 2019 року Верховна Рада України ухвалила у другому читанні законопроект 2260, яким вносяться зміни до деяких законів України. Серед них і Закон «Про доступ до публічної інформації».

Як зазначають автори законопроекту метою є внесення змін у сфері державної служби, а також удосконалення електронної форми комунікації між громадянами, інститутами громадянського суспільства та державними органами.

Серед новел у Законі «Про доступ до публічної інформації»:

  1. визначено, що вважається письмовою формою документа, що запитується – це форма документа, яка передбачає фіксацію його змісту у паперовій або електронній формі (у тому числі в автоматичному режимі). Документ, складений в електронній формі, повинен відповідати вимогам законодавства;
  2. виключено такий спосіб надсилання запитів, як факс;
  3. прямо передбачено, що застосування електронного цифрового підпису при надсиланні електронних запитів не вимагається;
  4. відповідь на електронний запит може оформлятися (у тому числі в автоматичному режимі)  як електронний документ з дотриманням вимог законодавства та надсилатися засобами телекомунікаційного зв’язку. Це також стосується випадків, коли запитувач надав згоду на отримання відповіді в електронній формі;
  5. повідомлення про продовження строку розгляду запиту (відповідно до статті 20) може надсилатись розпорядником на електронну пошту або з використанням інших засобів телекомунікаційного зв’язку;
  6. безоплатно повинна надаватись інформація, яка відображена в електронних документах, що не потребує їх копіювання або друку у тому числі з метою відокремлення (приховування) інформації з обмеженим доступом, шляхом їх надсилання на вказану в запиті адресу електронної пошти;
  7. про пересилання запиту належному розпоряднику відповідно до вимог статті 22 може бути повідомлено запитувача на «адресу електронної пошти (у разі надання) або з використанням інших засобів телекомунікаційного зв’язку».

Більшість із запропонованих змін спрощують чи роз’яснюють порядок надання відповідей та документів у електронному форматі. Втім викликає занепокоєння одна із запропонованих змін. Законодавець доповнив частину другу статті 21 Закону «Про доступ до публічної інформації», яка відповідно виглядатиме так:

У разі якщо задоволення запиту на інформацію передбачає виготовлення копій документів обсягом більш як 10 сторінок, запитувач зобов’язаний відшкодувати фактичні витрати на копіювання (сканування) та друк.

Цим сканування документів було прирівняно до їх копіювання, а отже розпорядники інформації зможуть вимагати у запитувачів кошти за сканування.

Наразі текст прийнятого законопроекту знаходиться під техніко-юридичним доопрацюванням.

Картка законопроекту: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=67065