Як рахувати бюлетені на місцевих виборах 2020

October 23, 2020

Восьма година вечора неділі 25 жовтня 2020 року. Це означає, що виборці завершують голосування за кандидатів та партії на місцевих виборах і дільничні виборчі комісії (ДВК) зачиняться для того, щоб розпочати підрахунок голосів. Про процедуру підрахунку – читайте далі у статті Центру демократії.

Засідання ДВК після закінчення голосування

Після завершення голосування ДВК розпочинає своє підсумкове засідання, яке триває безперервно аж до складення та підписання протоколів про підрахунок голосів. Засідання проводиться в тому ж приміщенні, де відбувалося голосування. Але перед початком підрахунку голосів, ДВК має розглянути всі отримані заяви та скарги щодо порушень під час проведення голосування на виборчій дільниці.

За загальним правилом, засідання є правомочним у разі присутності більшості від половини складу виборчої комісії. Рішення приймаються відкритим голосуванням більшістю голосів від складу ДВК. Але є винятки: якщо на засіданні під час підрахунку голосів присутні менше ⅔ членів ДВК від її складу, рішення прийматиметься не менше ніж ⅔ голосів від числа присутніх.

Тож, якщо на підсумковому засіданні присутні

 • не менше ніж ⅔ – рішення ДВК приймається більшістю голосів від складу комісії (наприклад, якщо загальна кількість членів комісії = 18, але на засіданні присутні 13, більшістю вважатиметься 10 голосів);
 • менше ніж ⅔, але більше половини складу ДВК – рішення приймається не менше ніж ⅔ голосів від числа членів комісії, присутніх на засіданні комісії (наприклад, якщо загальна кількість членів комісії = 18, на засіданні присутні 11, більшістю вважатиметься 7 голосів)
 • половини або менше половини складу комісії – засідання є неповноважним.

Протокол підсумкового засідання

Веде протокол заступник голови або ж за дорученням ДВК – інший член ДВК. Таке доручення здійснюється ДВК протокольним рішенням, зміст якого заноситься до протоколу засідання комісії, а не оформляється окремим документом. Секретар на цьому засіданні вносить відомості до протоколів про підрахунок голосів.

Протокол про підрахунок голосів

Зразок протоколу про підрахунок (повторний підрахунок) голосів можна отримати за посиланням.

До протоколів цифрами вносяться наступні відомості:

 • до протоколу про підрахунок голосів виборців, поданих за територіальні виборчі списки кандидатів у депутати обласної, районної, районної у місті, а також міської, сільської, селищної ради про кількість:
 • виборчих бюлетенів, отриманих ДВК;
 • невикористаних виборчих бюлетенів, погашених ДВК;
 • виборців, включених до списку виборців на виборчій дільниці (на момент закінчення голосування);
 • виборців, внесених на виборчій дільниці до витягу із списку виборців для голосування за місцем перебування;
 • виборців, які отримали виборчі бюлетені у приміщенні для голосування;
 • виборців, які отримали виборчі бюлетені за місцем перебування;
 • виборців, які отримали виборчі бюлетені;
 • виборчих бюлетенів, що не підлягають врахуванню;
 • виборців, які взяли участь у голосуванні на виборчій дільниці;
 • виборчих бюлетенів, визнаних недійсними;
 • голосів виборців, які підтримали територіальні виборчі списки усіх організацій партій;
 • голосів виборців, які підтримали територіальний виборчий список від кожної організації партії;
 • голосів виборців, які підтримали кожного кандидата, включеного до територіального виборчого списку від кожної організації партії;
 • голосів виборців, які підтримали весь територіальний список від кожної організації партії, не підтримавши окремого кандидата у депутати з цього списку.
 • до протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці, поданих за кандидатів у депутати в багатомандатному виборчому окрузі, кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови про кількість:
 • виборчих бюлетенів, отриманих ДВК;
 • невикористаних виборчих бюлетенів, погашених ДВК;
 • виборців, включених до списку виборців на виборчій дільниці (на момент закінчення голосування);
 • виборців, внесених на виборчій дільниці до витягу із списку виборців для голосування за місцем перебування;
 • виборців, які отримали виборчі бюлетені у приміщенні для голосування;
 • виборців, які отримали виборчі бюлетені за місцем перебування;
 • виборців, які отримали виборчі бюлетені;
 • виборчих бюлетенів, що не підлягають врахуванню;
 • виборців, які взяли участь у голосуванні на виборчій дільниці;
 • виборчих бюлетенів, визнаних недійсними;
 • голосів виборців, поданих за кожного кандидата.

Заповнення протоколу про підрахунок голосів

Вносити відомості до бланків протоколів можна від руки або ж за допомогою технічних засобів. Водночас, забороняється писати олівцем та виправляти відомості без відповідних рішень, а також підписувати протокол та засвідчувати печаткою до його остаточного заповнення.

Протокол складається у 4-х примірниках, що нумеруються, також у кожному із них зазначається дата, час (година та хвилини), його підписання усіма членами ДВК (головою, його заступником, секретарем та присутніми членами). Усі примірники мають однакову юридичну силу. У нижньому правому кутку кожної сторінки кожного примірника протоколу, на вільному від записів полі, додатково ставляться підписи голови (а в разі відсутності голови – його заступника) та секретаря, які також засвідчуються печаткою цієї ДВК. Перший та другий примірники (примірники “Уточнених” протоколів), акт про видачу копій протоколів запаковуються для транспортування до відповідної територіальної виборчої комісії. Третій (за наявності і “Уточнений”) – зберігається у секретаря ДВК, а четвертий – невідкладно вивішується для загального ознайомлення в приміщенні ДВК.

Якщо член ДВК не погоджується з результатами підрахунку голосів, зафіксованими у протоколі, він підписує протокол з позначкою “З окремою думкою”, а письмовий виклад думки доповнюється до протоколу. Якщо член ДВК не підписав/відмовився підписати протокол – це не матиме правових наслідків для дійсності протоколу, але потрібно зазначати причину відмови від підписання навпроти прізвища такого члена.

Хто ще має право підписувати перший та другий примірник протоколу?

Кандидати, їхні довірені особи, уповноважені особи місцевих організацій політичних партій, офіційні спостерігачі, присутні на засіданні ДВК під час підрахунку голосів виборців.

Якщо у протоколі виявлено помилку

Якщо після підписання протоколу ДВК виявила неточності (описку чи помилку в цифрах, яка не стосується результатів голосування виборців та не потребує проведення повторного підрахунку голосів), вона на засіданні розглядає питання про внесення в нього змін шляхом складання нового протоколу з позначкою “Уточнений” (кількість примірників та порядок складання такий самий, як і у попереднього).

Копії протоколів

Члени ДВК, кандидати, їхні довірені особи, уповноважені особи організацій партій, офіційні спостерігачі, присутні під час підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці, мають право невідкладно отримати копію протоколу, засвідчену головою і секретарем ДВК та скріплену печаткою комісії. Однак лише по 1 копії кожного протоколу для кожного члена комісії, кожної місцевої організації партії, яка висунула кандидатів у депутати в єдиному багатомандатному виборчому окрузі, кожного кандидата.

Про видачу копії протоколу складається акт, в якому зазначається перелік осіб, що одержали копії, їх підписи, дата та час одержання копії.

Рахуємо голоси

В першу чергу потрібно пам’ятати, що підрахунок здійснюється відкрито і прозоро і лише членами ДВК.

Якщо одночасно із місцевими виборами проводяться вибори народних депутатів (НДУ) спершу складаються та підписуються протоколи про підрахунок голосів на виборах НДУ, а опісля цього проводиться підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці на місцевих виборах. Зауважте, що списки виборців з місцевих виборів, контрольні талони виборчих бюлетенів, невикористані виборчі бюлетені опрацьовуються до відкриття виборчих скриньок.

Послідовність підрахунку голосів ДВК виглядає таким чином:

 • депутати обласної ради;
 • депутати районної ради;
 • міський голова;
 • депутати міської ради;
 • депутати районної в місті ради;
 • сільський, селищний голова;
 • депутати сільської, селищної ради.

Отже, члени ДВК, відповідальні за роботу із списками виборців, підраховують та вносять на кожен отриманий аркуш списку виборців:

 • кількість виборців, включених у список виборців, на виборчій дільниці (на момент закінчення голосування)
 • кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені (за підписами виборців та відмітками “голосував за місцем перебування” у списку виборців).

Закриття списку виборців

Після закінчення голосування у разі внесення до списку доповнень закривається шляхом закреслення незаповнених граф списку виборців для внесення прізвищ виборців. Це потрібно зробити так, щоб унеможливити внесення до списку додаткових виборців.

На підставі списку виборців (порівняння списку виборців та витягу із списку виборців) ДВК встановлює кількість виборців на виборчій дільниці. Кількість оголошує і вносить секретар комісії (засідання) до протоколу про підрахунок голосів виборців.

Надалі ДВК рахує невикористані бюлетені, їх кількість оголошує голова і заносить секретар до протоколу про підрахунок голосів.

Також ДВК рахує кількість виборців, що голосували за місцем перебування; кількість контрольних талонів бюлетенів з підписами виборців та членів виборчої комісії, які їх видавали, їх кількість також оголошується.

Якщо кількість талонів відповідає кількості виборців – таку кількість оголошує і заносить секретар до протоколу про підрахунок голосів.

Якщо виявлено невідповідність такої кількості – складається акт із зазначенням встановленої рішенням ДВК причини такої невідповідності, який підписується присутніми членами та скріплюється печаткою комісії.

Акт мають право підписати присутні кандидати у депутати, кандидати на посаду сільського, селищного, міського голови, довірені особи кандидатів, уповноважені особи організацій партій, офіційні спостерігачі. Після цього комісія приймає рішення про встановлення кількості виборців, які отримали виборчі бюлетені. Ця кількість оголошується і заноситься до протоколу про підрахунок голосів.

Те саме правило діє і якщо встановлено невідповідність суми кількості невикористаних виборчих бюлетенів тата кількос виборців, що отримали виборчі бюлетені, кількості виборчих бюлетенів, отриманих ДВК.

Далі ДВК рахує загальну кількість виборчих бюлетенів окремо з кожних місцевих виборів (за винятком тих, що не підлягають врахуванню, наприклад, якщо позначений на бюлетені номер дільниці не відповідає дійсному номеру дільниці). Визначений ДВК член комісії рахує бюлетені вголос.

Які бюлетені є недійсними

 • з виборів депутатів обласної, районної, районної у місті, а також міської, сільської, селищної ради (територіальної громади з кількістю виборців 10 тис. і більше)
 • на яких відсутня печатка відповідної дільничної виборчої комісії;
 • до яких не внесено відповідні зміни (наприклад, зняття з реєстрації/вибуття кандидата) або внесено зміни без рішення виборчої комісії обласної, районної, районної у місті, а також міської, сільської, селищної ради (територіальної громади з кількістю виборців 10 тис. і більше) виборчої комісії чи внесені зміни не відповідають рішенню виборчої комісії обласної, міської (міста з кількістю виборців 10 тис. і більше) виборчої комісії;
 • якщо у бюлетені проставлено позначки навпроти назви декількох організацій партій;
 • якщо не проставлено жодної позначки біля повної назви організації партії;
 • якщо не відокремлено контрольний талон бюлетеня;
 • якщо з інших причин неможливо встановити зміст волевиявлення виборця щодо підтримки виборчого списку певної організації партії;
 • з виборів депутатів міської, сільської, селищної (територіальної громади з кількістю виборців до 10 тисяч) ради сільського, селищного, міського голови:
 • на яких відсутня печатка відповідної дільничної виборчої комісії;
 • до яких не внесено відповідні зміни (наприклад, зняття з реєстрації/вибуття кандидата), або внесено зміни без рішення районної, міської, районної у місті, сільської, селищної виборчої комісії чи внесено зміни, що не відповідають такому рішенню;
 • на яких не поставлено жодної позначки;
 • якщо у бюлетені проставлено позначки навпроти прізвищ декількох кандидатів;
 • якщо не відокремлено контрольний талон бюлетеня;
 • з інших причин неможливо встановити зміст волевиявлення виборця.

Якщо у бюлетені з виборів депутатів обласних, районних, районних у місті рад, а також депутатів міських, сільських, селищних рад (територіальних громад з кількістю виборців 10 і більше тис.) після слів “Від організації партії, за яку я проголосував (проголосувала), підтримую кандидата у депутати” проставлений неіснуючий порядковий номер кандидата в територіальному виборчому списку або інша позначка, такий голос вважається відданим на підтримку всього територіального виборчого списку відповідної місцевої організації партії, навпроти якої поставлено відмітку.

Якщо неможливо встановити волевиявлення виборця, питання щодо дійсності бюлетеня встановлюється ДВК шляхом голосування. Кожен член комісії має оглянути бюлетень і на цей час підрахунок інших бюлетенів припиняється.

Недійсні виборчі бюлетені рахуються окремо, а їхню кількість оголошує і заносить секретар до відповідних протоколів про підрахунок голосів.

Далі ДВК:

 • рахує кількість голосів, які підтримали територіальні виборчі списки організацій партій з виборів депутатів обласної, районної, районної у місті, а також міської, сільської, селищної ради (територіальної громади з кількістю виборців 10 тис. і більше). При підрахунку ДВК перевіряє чи дорівнює кількість виборців, які взяли участь у голосуванні на виборчій дільниці, сумі кількості недійсних виборчих бюлетенів на виборчій дільниці та кількості виборчих бюлетенів з голосами, які підтримали територіальні виборчі списки організацій усіх партій. У разі невідповідності даних про це складається акт.
 • почергово опрацьовує бюлетені з голосами, що підтримали територіальний виборчий список кожної організації партії, для встановлення кількості голосів, поданих на підтримку кожного кандидата у депутати, включеного до такого виборчого списку;
 • підраховує кількість голосів:
 • які підтримали кожного з кандидатів у депутати, включених до територіального виборчого списку відповідної організації партії;
 • кількість голосів виборців, які підтримали весь територіальний виборчий список кандидатів у депутати від відповідної організації партії, не підтримуючи окремого кандидата з цього списку. Після закінчення опрацювання бюлетенів з голосами, які підтримали територіальний виборчий список відповідної організації партії перевіряє чи дорівнює кількість голосів, які підтримали територіальний виборчий список цієї організації партії, сумі кількості голосів, які підтримали кожного з кандидатів у депутати, включених до територіального виборчого списку цієї організації партії, та кількості голосів, які підтримали весь територіальний виборчий список від цієї організації партії, не підтримуючи окремого кандидата у депутати з цього списку;
 • рахує кількість голосів виборців, поданих за кожного кандидата у депутати в багатомандатному окрузі з виборів депутатів міської, сільської, селищної ради (територіальної громади з кількістю виборців до 10 тис.), кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови. При підрахунку голосів на виборчій дільниці, поданих за кандидатів у депутати, кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови перевіряє чи дорівнює кількість виборців, які взяли участь у голосуванні, сумі кількості недійсних виборчих бюлетенів та виборчих бюлетенів, голоси в яких подані за кандидатів на виборчій дільниці в цьому виборчому окрузі. У разі невідповідності цих даних дільнична складається акт.

У випадку невідповідності цих даних ДВК може повторно перерахувати бюлетені. Якщо невідповідність підтверджується – складається акт.

Опрацьовані виборчі документи запаковуються в різні пакети залежно від їх виду та назви місцевих виборів. Пакет з документами заклеюється, на ньому робиться напис, який вказує на кількість та вид запакованих документів, а також зазначаються:

 • назва місцевих виборів,
 • позначення та/або номер виборчого округу, номер виборчої дільниці,
 • кількість запакованих виборчих документів,
 • дата і час пакування,
 • ставляться підписи присутніх членів ДВК та печатка комісії.

Пакети з протоколами та документацією щодо якої закінчено підрахунок зберігаються у приміщенні, де ведеться засідання в полі зору членів ДВК та осіб, присутніх на засіданні до закінчення засідання.

З більш детальним порядком підрахунку голосів (повторного підрахунку) та складення протоколу про підрахунок голосів можна ознайомитися у постанові ЦВК від 15.10.2020 № 386.