Бібліотека

Халдіманн та інші проти Швейцарії (Haldimann and others v. Switzerland)

Звинувачення журналістів за інтерв’ю, записане за допомогою прихованої камери, порушило їх право на свободу вираження   В своєму рішенні[1] від 24 лютого 2015 року у справі «Халдіманн та інші проти Швейцарії» (заява № 21830/09) Європейський Суд з прав людини більшістю голосів  постановив, що мало місце: Порушення статті 10 (свобода вираження поглядів) Європейської конвенції про захист […]

Матуз проти Угорщини (Matúz v. Hungary)

Журналіст був звільнений за публікацію книги з критикою свого роботодавця, чим порушував умову конфіденційності: встановлено порушення Конвенції

Угорське об’єднання громадських свобод проти Угорщини (Társaság a Szabadságjogokért v. Hungary)

  Друга секція СПРАВА «УГОРСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ ГРОМАДСЬКИХ СВОБОД ПРОТИ УГОРЩИНИ» (Заява № 37374/05) Рішення суду СТРАСБУРГ 14 квітня 2009 Рішення стає остаточним за умов статті 44 параграф 2 Конвенції.  Може подаватись на перегляд. У справі угорського громадського обєднання свобод проти Угорщини, Європейський суд з прав людини (Друга секція), засідаючи палатою до якої увійшли:         П. […]

Редакція газети “Правое дело” та Штекель проти України (Editorial board of Pravoye Delo and Shtekel v. Ukraine)

Європейський суд визнав порушення цього права, оскільки таке втручання суперечило принципу законності, що відносно обох заявників виявилось у відсутності чіткого законодавчого регулювання використання журналістами інформації, отриманої з Інтернету

Фрессоз і Руар проти Франції (Fressoz and Roire v. France)

засудження журналістів не було засобом, що розумно відповідав законній меті, беручи до уваги інтереси демократичного суспільства у забезпеченні і збереженні свободи преси. Таким чином, було допущено порушення статті 10 Конвенції

Газета «Україна­-Центр» проти України (Gazeta Ukraina-Tsentr v. Ukraine)

Суд не вбачає жодних доказів того, що національні суди в своїх рішеннях забезпечили баланс між потребою захищати репутацію пана Я. та правом підприємства­-заявника розголошувати інформацію, яка становить суспільний інтерес у контексті виборчих дебатів.

Лінгенс проти Австрії (Lingens v. Austria)

розмежування тверджень про факти та оціночних суджень: наявність фактів можна довести, а правдивість оціночних суджень не можна. Факти, на яких пан Лінгенс ґрунтував свої оціночні судження, були незаперечними, як і його добросовісність.

Ми надаємо безоплатні консультації із юридичних питань у сфері інформаційного та медійного права. Будемо раді поділитися з вами своїм досвідом.

Листи з інших питань не розглядаються.

Докладніше про консультації

 

Для того, щоб отримати інформацію, яка вас цікавить, зверніться до нас за допомогою гарячої лінії: