Дзюба – Національний Банк України (штатний розпис)

November 20, 2018

У цій справі захищає право запитувача, який звернувся до Національного банку України з проханням надати йому копію штатного розпису з детальним зазначенням розмірів посадових окладів та всіх наявних надбавок до них щодо співробітників центрального офісу НБУ.

У своїй відмові розпорядник виклав такі аргументи:

  • НБУ не є бюджетною установою, а отже не розпоряджається бюджетними коштами
  • вимоги частини п’ятої статті 6 Закону «Про доступ до публічної інформації» (про те, що не може бути обмежено доступ до інформації про розпорядження бюджетними коштами) не застосовуються, адже витрати на зарплати здійснювались за рахунок власних коштів
  • інформація про штатний розпис є службовою відповідно до постанови Правління НБУ від 14.08.2008 № 246, якою затверджений Перелік інформації з обмеженим доступом, що не належить до державної таємниці, у системі Національного банку України

Проте, НБУ є юридичною особою, має відокремлене майно, що є об’єктом права державної власності і закріплено за ним на праві господарського відання.

У Постанові Пленуму ВАСУ №10 від 29.09.16 р. є роз’яснення щодо комунальних підприємств – кошти від господарської діяльності таких підприємств є бюджетними коштами. Аналогічною повинна бути позиція і щодо коштів державних органів, зокрема і виплат заробітних плат працівникам.

Більше того, такий вид інформації не може вважатись службовою інформацією, адже не відповідає жодному з критеріїв службової інформації, що вказані у статті 9 Закону України «Про доступ до публічної інформації».

Ухвала про відкриття провадження: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/77423086