Карпій – Броварська міська рада (надання документу з архівного відділу)

November 30, 2018

У цій справі запитувач просив надати копію рішення виконавчого комітету Броварської міської ради, прийнятого у 2008 році. Даним рішенням одному із суддів було видано службовий ордер на заселення квартири та включено її до числа службових.

Розпорядник (міська рада) відмовив у наданні інформації, адже цей документ знаходиться у архівному відділі виконавчого комітету ради, а також порекомендував запитувачу звернутися до цього відділу. На думку розпорядника, дані відносини регулюються не Законом «Про доступ до публічної інформації», а Законом «Про Національний архівний фонд та архівні установи» і Законом «Про звернення громадян».

Важливо, що практика розгляду таких інформаційних запитів є різною. Деякі розпорядники надають інформацію в порядку Закону України «Про доступ до публічної інформації», адже вважають архівних відділ, як один із своїх підрозділів. Інші – вважають, що такі документи повинні надаватись в порядку Закону «Про Національний архівний фонд та архівні установи».

Суди першої інстанції та апеляційної інстанції дійшли висновку, що дані відносини повинні регулюватись архівним законодавством: «згідно з ст. 2 Закону України «Про доступ до публічної інформації» цей Закон не поширюється на відносини щодо отримання інформації суб’єктами владних повноважень при здійсненні ними своїх функцій, а також на відносини у сфері звернень громадян, які регулюються спеціальним законом».

Рішення суду 1 інстанції: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/75225148

Рішення суду апеляційної інстанції: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/77961280