Бюджетні компенсації депутатам: огляд закордонного досвіду та пропозиції для українського парламенту (аналітична записка)

April 20, 2018

Тетяна Семілетко, Максим Хаврат

Серед різних аспектів діяльності Верховної Ради найбільший інтерес українців привертає бюджет на утримання Верховної Ради, заробітних плат та інших виплат депутатам [1]. Щомісяця українські парламентарі отримують бюджетні кошти на низку цільових компенсацій, які стосуються виконання депутатських повноважень. Тема виплат у парламенті виявилась водночас такою, щодо якої відчувається брак необхідної інформації. Натомість, у низці країн світу ведеться системний облік місячного бюджету депутатів у апаратах парламентів і громадськість має можливість ознайомитися зі звітністю про використання цих коштів будь-яким депутатом.

У цій аналітичній записці наведено основні типи компенсацій народним депутатам України, спосіб їх отримання та яким чином можна віднайти інформацію про використання бюджетних коштів. Основну увагу приділено виплатам на оренду помешкання та виконання депутатських повноважень. Для порівняння описано підходи до компенсування робочих витрат в парламентах іноземних країн, формати публічної звітності про них та окреслено пропозиції для українського парламенту.

“Щомісячний бюджет” депутата: скільки і на що витрачається

Щомісячно кожний народний обранець має можливість компенсувати за рахунок бюджетних коштів витрати на помешкання у столиці, оплату праці своїх помічників-консультантів, закордонні відрядження, вартість проїзду територією України або скористатись службовим черговим автомобілем, а також отримати кошти на витрати, пов’язані із виконанням депутатських повноважень.

Зокрема, всі українські законотворці отримують прирівняні до зарплатних кошти на виконання депутатських повноважень. Загальний розмір цих відшкодувань за 2017 рік склав 252 825 гривень кожному депутату[2]. Тобто річний бюджет на весь депутатський корпус склав майже 107 мільйонів гривень. Обов’язку публічно звітуватися про використання цих коштів не передбачено, як і будь-якого іншого обліку витрат депутатів за цією статтею, який би вівся в Апараті Верховної Ради України [3].

Як вказує частина народних обранців у своїх добровільних звітах у мережі Інтернет, звичними статтями витрат отриманого ними бюджету на депутатські повноваження стали такі: телекомунікаційні послуги та зв’язок, канцелярські товари, а також пов’язані з робочими відрядженнями витрати [4]. Деякі народні обранці усно зазначають, що з огляду на низький рівень заробітної плати ці кошти сприймаються ними як частина оплати праці депутата.

Припускаємо, що депутатському корпусу бракує розуміння, які статті витрат є цільовими і допустимими з огляду на брак відповідного переліку і відсутність окремого підрозділу в Апараті ВР чи іншого уповноваженого органу, який би займався опрацюванням запитів про компенсацію та адмініструванням місячних виплат парламентарям. Із досвіду інших країн прийнятними вважаються витрати на проїзд, зв’язок та поштові витрати, депутатські приймальні, представницькі витрати, замовлення аналітичних досліджень та експертних висновків, на письмовий та усний переклад тощо.

Крім того, обґрунтування та належного обліку вимагає розмір фонду на депутатські повноваження, який наразі еквівалентний 100% місячної зарплатні українських законотворців.

Для порівняння, у Німеччині, Бельгії, Фінляндії, Австрії, Нідерландах, Естонії, Литві, Італії, Португалії, Румунії, Хорватії та Польщі фіксована сума на депутатські повноваження складає від 3% до 47% від розміру місячного окладу законотворця [5]. Тоді як у низці інших країн – Великобританії, Швеції, Данії, Люксембурзі, Греції, Латвії, Угорщині – депутати не отримують окремих фіксованих сум на виконання своїх повноважень, натомість існують різноманітні типи цільових компенсацій для забезпечення їхньої роботи.

Звісно, при цьому рівень оплати праці члена парламенту має бути гідним та відповідати рівню відповідальності та професійності, який від нього очікується.

Окремо слід зазначити про право народного депутата, не забезпеченого житлом у місті Києві та з наявною реєстрацією місця проживання на відстані понад 30 км від меж міста Київ, на отримання коштів для оренди житла. Для цього до Управління справами Апарату ВР достатньо пред’явити заяву депутата разом із копіями документа, до якого внесені відомості про місце його проживання [6]. Розмір такої компенсації з 1 вересня 2017 року складає 650 гривень на добу, виходячи з вартості однокімнатного номера у ДП “Готельний комплекс “Київ” Управління справами Апарату ВР [7]. Загалом у 2017-му році 176 депутатів скористались цією можливістю і отримали 32,6 млн. гривень з держбюджету для компенсації вартості оренди житла, за даними Апарату ВР [8].

Важливо, що суми отриманих коштів у якості компенсації різним депутатам не відрізняються, тобто вони отримали максимально можливий розмір відшкодування.

Ми проглянули та проаналізували понад 170 декларацій тих депутатів, котрі отримали компенсацію на помешкання у Києві минулого року [9]. Як виявилось, два десятки депутатів з різних фракцій вказали про своє/членів родини право власності на квартиру або будинок у столиці і при цьому отримали компенсацію на житло. Інакше, якби народні обранці проживали у власних столичних помешканнях, державний бюджет України міг заощадити мінімум 4,4 млн. гривень у рік.

Припускаємо, що зареєстроване місце проживання може відрізнятися від місцезнаходження нерухомого майна сім’ї депутата. Водночас, незрозуміло, чи враховується в Апараті при наданні компенсації фактична забезпеченість депутата житлом у столиці.

Місячний фонд на оплату праці помічників-консультантів депутата лімітований і складає 25 прожиткових мінімумів (44,050 тис. грн.) [10]. Визначення кількості помічників-консультантів (всього можна залучити до тридцяти одного помічника) [11], їх персональний підбір та розподіл місячного фонду оплати праці здійснює особисто народний депутат України.

Можливістю отримати компенсацію вартості проїзду територією України в 2017 році скористалися 250 депутатів, отримавши загалом 9,4 млн. бюджетних гривень, за даними Апарату Верховної Ради [12]. Тобто на кожного парламентаря виплачено близько 38 тис. гривень, що в межах ліміту, встановленого у 2017 році.

Оприлюднення відомостей щодо місячного кошторису депутатів наразі лишає бажати кращого: на веб-порталі ВР можна знайти лише частину інформації про регулярні компенсації членам парламенту. Зокрема, у вкладці “Довідкова інформація”, можна ознайомитись лише із загальним списком народних депутатів України, яким здійснена виплата компенсації для оренди житла або винайму готельного номеру. Такий список оприлюднюється щомісяця у вигляді відсканованого документа в pdf-форматі і щоквартально дублюється у парламентському виданні “Голос України” [13]. Також на парламентському веб-сайті можна дізнатися загальну суму коштів, витрачених Управлінням справами Апарату ВР, в тому числі на робочі потреби депутатів, у річному звіті про бюджет за бюджетними програмами по Апарату, також у відсканованому файлі на сайті парламенту. У цьому ж річному звіті міститься загальний рядок про витрати на автобазу ВР, тоді як перелік депутатів і кількість проїзджених ними годин на службових автомобілях можна знайти вже в іншому розділі сайту без будь-якого кошторису і за місячний період[14].

Водночас, статті витрат на депутатські повноваження вказують у добровільних звітах на ресурсі zvity.org лише деякі законотворці, а в річних е-деклараціях у Єдиному держреєстрі – половина народних обранців [15]. Напевно, це пов’язано із рішенням Національного агентства по запобіганню корупції від червня 2017 року, яке дозволило депутатам Верховної Ради не декларувати кошти, отримані як компенсація вартості проїзду, оренди житла, а також кошти, пов’язані з виконанням депутатських повноважень. Аргументація Нацагентства полягає в тому, що зазначені кошти не вважаються доходом депутата, мають фіксований розмір і відповідний список депутатів із сумами компенсацій публікується парламентом [16].

Проблематика

 • Відсутність зведеної і персоналізованої звітності про використання народними депутатами України отриманого щомісячного бюджету у формі відкритих даних, що передбачає не лише вільний і безоплатний доступ до таких даних, але й можливість їх автоматизованої обробки електронними засобами та подальше використання.
 • Виплата коштів для компенсації вартості оренди житла або винайму готельного номера здійснюється у максимально повному обсязі (в рамках ліміту), без прив’язки до реальної вартості конкретного житла.
 • Окрім забезпечення службовим кабінетом у приміщеннях ВР, народні обранці можуть бути забезпечені окремим технічно обладнаним службовим приміщенням (приймальнею) з розташуванням тут постійного робочого місця помічника-консультанта і з наступним відшкодуванням витрат в установлених межах і за рахунок бюджетних коштів, що потребує встановлення чіткого переліку допустимих витрат та фіксованої суми на отримання однієї приймальні.
 • На виконання депутатських повноважень видається фіксована сума на місяць наперед безумовно, без підтверджуючих документів.
 • Витрачання коштів на депутатські повноваження не обліковується в Апараті ВР.
 • Брак та розпорошеність оприлюднених відомостей про витрачання коштів на виконання депутатських повноважень.

Закордонний досвід фінансової звітності парламентарів

 1. Наявність спеціально уповноваженого органу, що покликаний здійснювати компенсації, а також забезпечувати належну фінансову звітність депутатів.

Великобританія

У країні вже понад 8 років працює Незалежний орган з парламентських стандартів (IPSA) [17], на який не мають впливу уряд чи парламент країни. Він поєднує дві ролі: регулюючу – із визначення посадових витрат депутатів, та допоміжну – надання фінансової підтримки парламентаріям у виконанні їхніх функцій, зокрема, оплачуючи рахунки та послуги постачальників, адмініструючи фонди заробітної плати, надаючи інформацію та консультації. Незалежно від IPSA ще працює уповноважений з питань відповідності, який розглядає скарги депутатів про некомпенсовані витрати та заяви громадськості про необґрунтовані відшкодування парламентарю.

Канада

У Палаті громад канадського парламенту діє Рада із внутрішніх справ, що ухвалює рішення щодо фінансових та адміністративних питань, зокрема, щодо приміщень парламенту, послуг, персоналу та має виняткову компетенцію визначати, чи є витрати депутатів прийнятними. Рада із внутрішніх справ передбачена у законі про парламент Канади, а до її складу входить Спікер парламенту, лідер опозиції та рівна кількість представників від правлячих та опозиційних партій [18].

Швеція

Розмір місячного бюджету депутата визначає Рада з питань оплати, яка складається з трьох членів, які призначаються Правлінням – керівним органом Адміністрації швецького Парламенту [19].

 

 1. Міжнародна практика відшкодування коштів, пов’язаних з виконанням повноважень парламентарів та покриттям їхньої діяльності

2.1. Компенсаційна модель

Швеція  

Члени парламенту не отримують окремих фіксованих сум на виконання своїх повноважень, натомість існують цільові компенсації. Наприклад, виплачуються добові і оплачується готельний номер під час робочих поїздок, існує можливість отримати під особисту відповідальність платіжну картку для користування в офіційних поїздках. Після поїздки депутати зобов’язані подати деталізований опис витрат до адміністрації Риксдагу [20]. При цьому парламентарі забезпечуються офісом та необхідною технікою, в тому числі принтерами, ноутбуками, мобільними телефонами і планшетами.

Великобританія

У Великобританії фінансування надається для виборчого округу, персоналу, проїзд, добові та житла законотворців. Діє компенсаторний підхід: для відшкодування своїх витрат депутати повинні подати відповідне прохання і надати підтверджуючі документи протягом 90 днів після здійснення оплати. Водночас, щоб депутатам не доводилось оплачувати власним коштом потік робочих витрат до їх відшкодування. Зокрема, йдеться про можливість подати рахунок-фактуру до IPSA до того, як депутат фактично заплатив за товари чи послуги; у таких випадках, як оренда житла та канцелярські товари, IPSA безпосередньо платитиме власникам та постачальникам [21]. Також депутати можуть використовувати платіжну картку для товарів та послуг (подаючи підтвердження цих платежів щомісяця, щоб погодити їх); та отримати безпроцентну позику, щоб відшкодувати передоплату за орендоване приміщення (офісні або житлові).

Депутатські кошти не призначені для партійних цілей (наприклад, витрат на агітацію), здійснення урядових/міністерських функцій чи для особистої вигоди.

Підходи до відшкодування витрат депутатів регулярно, кожного звітного року, актуалізуються.

Бюджет на офіс британського законотворця у 2017-18 роках – тобто витрати на оренду, обладнання та підтримку життєдіяльності офісу – складав 26,850 для депутатських округів у самому Лондоні або 24,150 фунтів стерлінгів на офіс в окрузі поза межами Лондона. Новообрані депутати додатково отримують “підйомні” у розмірі 6000 фунтів стерлінгів у перший рік їхнього обрання. Можливо зареєструвати власне помешкання в якості приймальні і працювати з нього або орендувати приміщення у своєї політичної партії, пред’явивши при цьому документ з оцінкою ринкової вартості такої оренди.

Річний бюджет на штат/помічників на 2017-18 роки становив 161 550 фунтів стерлінгів для депутатів Лондонського округу та 150 900 фунтів стерлінгів для депутатів з округів з-поза Лондона. Персонал не може виконувати партійні обов’язки в робочі години, коли вони оплачуються з бюджетних коштів. Розмір суми ґрунтується на розрахунку оплати праці чотирьох співробітників на повний день. Водночас, як саме використати ці ресурси – залишається на розсуд самих депутатів.

 

2.2. Модель фіксованих сум

Канада

Ліміти витрат на офіс депутата виражені у фіксованих сумах, які різняться за виборчими округами. Бюджет на офіс включає: основний бюджет у розмірі 355 400 дол. США для всіх виборчих округів та, водночас, доплати у разі таких умов: густоти населеності округу понад 70,000 виборців, площі округу понад 500 ㎢, на Інтернет залежно від округу, а також для певних зазначених у виборчому законі округів.

При цьому до 10% від офісного бюджету дозволено використати на комунікацію із своїми виборцями, зокрема на повідомлення про адресу і контакти приймалень, анонсування зустрічей з виборцями, політично-адвокаційні повідомлення, вітальні повідомлення виборцям у мас медіа. Депутати можуть стягувати вартість бездротових пристроїв (смартфонів, телефонів і планшетів), в тому числі вартість одного смартфона на постійного працівника свого офісу, а також газети, періодичні підписки та електронні книги, що стосуються парламентських функцій. Також законотворець може визначити один веб-сайт з доменним ім’ям, що відповідає політиці доменних імен – тоді саме той сайт слід вказувати у комунікаційних цілях і отримати відшкодування на його веб-дизайн, технічну підтримку і хостинг.

До 3% від офісного бюджету можна використати на гостинність та подарунки, пов’язані з їхніми парламентськими, непартійними функціями, наприклад на кавоварку, посуд та обід для себе і своїх гостей [22]. Допускаються витрати на телефонні опитування у своєму окрузі, на друк матеріалів, послуги перекладу чи оренду приміщення для зустрічей з виборцями свого округу.

Естонія

Пов’язані з роботою витрати компенсуються естонським депутатам на підставі поданих квитанцій. Також встановлено ліміт можливих компенсацій: можна отримати відшкодування на суму до 30% від рівня заробітної плати депутата. Пов’язані з повноваженнями витрати включають: витрати на проїзд, зв’язок та поштові витрати, поїздки, офіс, навчання, представницькі витрати, переклад письмовий та усний, житло, замовлення аналітичних досліджень та експертних висновків [23]. Компенсація за оренду житла – якщо законодавець не зареєстрований у Таллінні чи сусідніх волостях – виплачується на підставі документів, що підтверджують вартість помешкання, при цьому сума не може перевищувати 20% від заробітної плати народного депутата.

Польща

Депутатська допомога становить 25% від зарплати, що наразі складає 2505,20 злотих брутто, тобто 2280 злотих на руки щомісяця (зарплата становить 10 020.80 злотих брутто, при цьому голови комітетів і підкомітетів ще отримують доплати від 10 до 20% від окладу) [24].

Підставами для скорочення допомоги (до 3 міс.) є безпідставні прогули засідань Сейму і його органів, серйозне порушення правил поведінки у залі, унеможливлення роботи Сейму з грубим порушенням регламентуючих норм [25]. Докладні правила і порядок виплати пільг депутатів визначає Президія Сейму.

Також член Сейму отримує кошти на утримання офісу (ст. 23 Закону): 14200 злотих  – ця одноразова сума перераховується з моменту, коли депутат надсилає письмове повідомлення про створення офісу[26]. Мати щонайменше 1 приймальню в обраному окрузі – це обов’язок, можна ще відкрити філію приймальні (і вони не можуть розташовуватись у нерухомості, що належить депутату або члену його сім’ї чи щодо якого вони мають інше право).

З фонду на утримання офісу допустимі такі витрати: на заробітну плату працівників офісів, переклади, аналітику від експертів, телекомунікаційні послуги, пов’язані з виконанням парламентського мандату, а також поточні витрати:

а) орендна плата згідно з договором про оренду, укладеним депутатом на певний термін, який не перевищує термін повноважень депутата;

б) автомобільні поїздки у зв’язку з виконанням мандату;

в) ділові поїздки співробітників, які подорожують за дорученням члена;

г) витрати на електроенергію та тепло, газ та воду, прибирання;

д) технічне обслуговування, ремонт оргтехніки та витрат на його експлуатацію;

е) придбання канцелярських товарів, преси, публікацій, заходи безпеки;

ж) витрати на банківські послуги.

Бюджет на офіс не може використовуватися для фінансування діяльності політичних партій, громадських організацій, фондів та клубів, депутатів та парламентських груп, а також для фінансування благодійної, спонсорської та виборчої кампаній.

Депутат також має право, в межах країни, на безкоштовний проїзд громадським транспортом і польоти на внутрішньому повітряному транспорті.

Депутат подає до Канцелярії Сейму звіт про витрачання одноразових коштів, призначених на офіс до 31 січня кожного року за період з 1 січня по 31 грудня попереднього року. Невиконання терміну подання звіту призводить до призупинення виплат.

 

 1. Підходи іноземних країн до забезпечення депутатів житлом

Швеція

Швецькі законотворці мають право безкоштовно проживати у приміщеннях, що належать адміністрації Парламенту. Депутатам, які винаймають житло самостійно, відшкодовуються фактична вартість найму, в рамках максимально допустимого рівня (8600 шведських крон на місяць)[27].

Великобританія

Кошти видаються на помешкання або у Лондоні або у окрузі (за винятком тих випадків, коли житло знаходиться на відстані менше 20 миль від лондонського району Вестмінстер). Бюджет на щорічне проживання у Лондоні становить 22,760 або 15,850 фунтів стерлінгів поза межами Лондона на 2017-18 роки [28]. Це дозволяє депутатам винаймати помешкання чи номер в готелі з однією спальнею у районах Вестмінстер або Ламбет. Для покриття додаткових витрат, пов’язаних із проживанням у Лондоні і проїздом по місту, депутати можуть просити додатково 3,820 фунтів до зарплати (ці кошти оподатковуються). Для зупинки у готелі встановлено ліміт у розмірі 150 фунтів стерлінгів у Лондоні та 120 фунтів за ніч у готельному номері деінде на території країни.

Для компенсації своїх витрат депутати повинні подати відповідне прохання і надати підтверджуючу документацію протягом 90 днів після здійснення оплати.

Канада

Якщо у члена парламенту виборчий округ знаходиться не в Національному столичному регіоні (NCR), він може обрати залишитись у комерційному чи приватному житлі, а якщо у столичному регіоні – то проживає в особистому помешканні. Витрати на “другу резиденцію” можуть бути стягнуті з кошторису на подорожі. Зазвичай депутати вирішують мати своє друге житло у столичному регіоні, оскільки їх основне місце проживання знаходиться в окрузі. Максимальний ліміт встановлено в розмірі 30 000 доларів США за фінансовий рік. Усі депутати повинні заявити про свої умови проживання на початку кожного нового скликання парламенту, заповнивши Декларацію першої та другої резиденцій. Члени парламенту повинні надавати супровідну документацію для заявленого житла, яка деталізує статус нерухомості: чи майно належить на праві власності, деталі оцінки майна; або договір оренди, якщо житло орендоване.

Після свого обрання депутати можуть додатково розраховувати на разове покриття витрат, пов’язаних зі зміною свого основного місця проживання на нове або друге помешкання в Національному столичному регіоні. Для цього потрібно виставити рахунок, додавши оригінали квитанцій [29].

Польща

Депутати, не зареєстровані на постійне проживання у Варшаві, а також які не мають майнових прав на житло в цьому місті, можуть жити в Депутатському домі, середній розмір кімнати якого становить 17м2. Водночас можуть орендувати квартиру – відтак 2,000 злотих отримують від Сейму.

 

 1. Практика оприлюднення інформації про всі види компенсацій парламентарям

Великобританія

У країні викладено у загальний доступ максимально повні відомості про витрати парламентарів за різними видами компенсацій, для чого виділено окремі веб-сторінки і розміщено онлайн-карту. Рішучому перегляду підходу до фінансової звітності передував скандал у 2009 році, коли у пресі були поширені дані про зловживання депутатами бюджетними коштами для власної вигоди [30]. Зокрема йшлося про використання депутатами грошей платників податків на придбання фруктових дерев, качиного будиночка, знищення осиного гнізда та інших нецільових потреб. Розголос викликав надзвичайний осуд громадськості, щодо депутатів були порушені дисциплінарні та кримінальні справи, низка законотворців звільнились і деякі були не допущені своєю партією до наступних виборів.

Наразі оприлюднення інформації про компенсації депутатам здійснюється на веб-сторінці Незалежного органу з парламентських стандартів, де можна проглянути: запити депутатів на оплату (як затверджені, так і відхилені запити або про повернуті кошти), а також імена власників приміщень для проживання чи офісу депутата, ліміти та загальну суму витрат за прізвищем депутата або за статтею витрат. Основні категорії витрат, які стають загально доступними, охоплюють: персонал, офісні витрати, житло та проїзд. Не підлягають оприлюдненню персональні дані депутатів, як-от адреса проживання, квитанції або інші підтверджуючі документи, реквізити банківських рахунків, номери авіа-рейсів, назви клінінгових компаній та інших дрібних надавачів послуг, які мають регулярний доступ до помешкань парламентарів. Знайти їхні витрати також можна на зручній онлайн-карті: за регіоном, поштовим індексом, прізвищем депутата чи періодом витрат [31]. Інформація оновлюється кожні два місяці із розміщенням запитів депутатів, які були розглянуті 4-5 місяців тому, тоді як річні дані з’являються після завершення фінансового року.

Канада

Звіт про витрати канадських депутатів Голова Палати громад оприлюднює на веб-сайті парламенту (фінансовому порталі) щоквартально: наприкінці вересня, грудня, березня та червня. Звіт підсумовує витрати депутатів, в тому числі компенсації на виконання парламентських функцій. Звітність можна знайти щодо кожного парламентаря або ж проглянути у табличному вигляді зведені витрати відразу про всіх законотворців. Депутати повинні регулярно переглядати свої фінансові звіти та виявляти помилки, щоб забезпечити точність і достовірність даних, що з’являються на фінансовому порталі, тож вони можуть отримати доступ до різноманітних фінансових звітів, пов’язаних з їхніми бюджетними асигнуваннями, включаючи заробітну плату, витрати на проїзд, операційні та рекламні витрати [32].

Польща

Фінансові ресурси, виплачені членові Парламенту для покриття витрат, пов’язаних із виконанням мандату в країні, депутати вказують у своїх річних деклараціях про майновий стан, які доступні онлайн на веб-сайті Сейму [33].

 

Як можна поліпшити облік бюджетних компенсацій парламентарям: пропозиції

 1. Визначити окремий підрозділ в Апараті ВР, який був би уповноважений забезпечувати належне використання та облік бюджетних коштів, які щомісяця видаються народним депутатам.
 2. Встановити  щомісячний фонд на утримання однієї приймальні народного депутата на території відповідного виборчого округу (окремого технічно обладнаного службового приміщення) у вигляді фіксованої суми та у достатньому розмірі, із покриттям заробітної плати помічників-консультантів та визначенням вичерпного переліку інших витрат, пов’язаних із функціонуванням приймальні. Інші витрати, які пов’язані із виконанням депутатських повноважень, відшкодовувати у відповідь на поданий народним депутатом запит із підтверджуючими документами та в межах визначеного ліміту коштів (у розмірі не вище 70% заробітної плати народного депутата).
 3. Виплачувати кошти для компенсації вартості оренди житла або винайму готельного номера із врахуванням реальної вартості конкретного житла, яка вказана у підтверджуючих документах.
 4. Забезпечити регулярне оприлюднення на веб-порталі ВР інформації про усі види компенсацій, виплачених кожному народному депутату України, у машинозчитувальному форматі.

Висновки

Порядок фінансового забезпечення діяльності українських парламентарів потребує суттєвих змін. Насамперед, йдеться про системний облік виплачених компенсацій та оприлюднення Апаратом ВРУ фінансової звітності про використання кожним депутатом виділеного бюджетного фонду. Зацікавленість громадян у звітності, яка б відображала скільки коштів і на що депутат витрачає з депутатського фонду, залишається стало високою – 82% опитаних у грудні 2017 року українців бажають дізнатись таку інформацію, як і про роботу з виборцями, з періодичних звітів народних депутатів [34]. Належна фінансова звітність з боку парламентської інституції може сприяти підвищенню довіри суспільства до Верховної Ради, рівень якої один з найнижчих з-поміж інших державних органів.

З огляду на прозору практику іноземних парламентів,  витрати, пов’язані із виконанням повноважень, більш доцільно компенсувати у відповідь на запит депутата, на підставі підтверджуючих документів, замість видачі фіксованої суми на місяць наперед.

Вважаємо за необхідне періодично переглядати на актуальність розмір бюджетного фонду на різні категорії посадових потреб народних депутатів України, в тому числі на оплату праці їхніх помічників-консультантів.

Зрештою, члени парламенту повинні отримувати гідну винагороду за свою працю. Рівень оплати має враховувати вартість проживання у столиці і орієнтовно сягати рівня зарплати міністрів. Враховуючи при цьому, що українські депутати не можуть суміщати свою роботу з іншою оплачуваною діяльністю, окрім викладацької, творчої чи наукової, що зводить легітимні джерела доходу депутата до мінімуму. Ринкова заробітна плата може стати окремим стимулом для приваблення у депутатські лави більш кваліфікованих і мотивованих професіоналів, незалежних від впливу олігархічних груп.

[1] Дослідження “Суспільне сприйняття Верховної Ради України”.: https://goo.gl/ENYqXs

[2] Відповідь Апарату ВРУ щодо витрат на виконання депутатських повноважень.: https://goo.gl/LYGza6

[3] Відповідь Апарату ВРУ щодо ведення звітності за використанням коштів.: https://goo.gl/DYCTxJ

[4] Веб-сервіс “Звіти Депутатів”, розроблений Рухом ЧЕСНО в рамках Ініціативи “Відкритий парламент”: http://zvity.org

[5] Article “Handing MPs cash lump sums for expenses ‘opens door to cheating’”: https://goo.gl/Z23n7U

[6] Відповідь Апарату ВР щодо ведення звітності за використанням коштів: https://goo.gl/DYCTxJ

[7] Відповідь Апарату ВР на запит про інформацію https://drive.google.com/file/d/0BzcmMzULkZl_NXBHSzFlb011VTBCX1MtMWNKNXFTMzliQzVF/view

[8] Відповідь Апарату ВР на запит Українських Новин https://ukranews.com/ua/news/539982-parubiy-i-175-nardepiv-otrymaly-za-rik-mayzhe-33-mln-grn-kompensacii-za-orendu-zhytla

[9] Аналіз декларацій депутатів, котрі отримали кошти на оренду житла у 2017 р.: https://goo.gl/TQLNxp

[10] Постанова про фінансове забезпечення діяльності народних депутатів України.: https://goo.gl/Dg9zzX

[11] Закон України “Про статус народного депутата України”, ст. 34.: https://goo.gl/H5Xh5h

[12] Відповідь Апарату ВРУ щодо відшкодування вартості проїзду у 2017 році.: https://goo.gl/tbr2P6

[13] Довідкова інформація про компенсації на житло, розміщена на веб-порталі ВР: http://iportal.rada.gov.ua/documents/gosp_fin_dij_doc/komnsecii-nd/

[14] Місячні довідки про використання народними депутатами України службових чергових автомобілів http://iportal.rada.gov.ua/documents/gosp_fin_dij_doc/other/inf_transp_zas

[15] Дані з е-декларацій депутатів, які отримали кошти на оренду житла у 2017 р.: https://goo.gl/TQLNxp

[16] Рішення НАЗК від 29 червня 2017 р. https://nazk.gov.ua/rishennya-29-chervnya

[17] The Independent Parliamentary Standards Authority (IPSA).: http://www.theipsa.org.uk/

[18] The Board of Internal Economy.: https://www.ourcommons.ca/Boie/en/about

[19] The Riksdag Remunerations Board.: http://www.riksdagen.se/en/how-the-riksdag-works/authorities-and-boards-under-the-riksdag/the-riksdag-remunerations-board/

[20] Link.: http://www.riksdagen.se/en/how-the-riksdag-works/the-work-of-the-riksdag/the-members/

[21] The Independent Parliamentary Standards Authority (IPSA): http://www.theipsa.org.uk/

[22] Members` Allowances and Services, House of Commons, Canada, 2015.: https://www.ourcommons.ca/Content/MAS/mas-e.pdf

[23] The salaries of the members of the Riigikogu: https://m.riigikogu.ee/en/parliament-of-estonia/composition/salaries-of-mps/?fdx_switcher=true

[24] Декларація про майновий стан члена польського Сейму А. Адамчика: http://orka.sejm.gov.pl/osw8.nsf/0/334CBB87F5F3D441C125810F00340207/%24File/OSW82_002.pdf

[25] Закон про виконання мандату народного представника та сенатора, ст. 42: http://www.sejm.gov.pl/prawo/mandat/kon6.htm

[26] Biura poselskie: http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/komunikat.xsp?documentId=34A59C25C58C9DE5C1257A78002BE7A5&symbol=FAQ_KOMUNIKAT

[27] Link.: http://www.riksdagen.se/en/how-the-riksdag-works/the-work-of-the-riksdag/the-members/

[28] The Independent Parliamentary Standards Authority (IPSA).: http://www.theipsa.org.uk/

[29] Members` Allowances and Services, House of Commons, Canada, 2015.: https://www.ourcommons.ca/Content/MAS/mas-e.pdf

[30] MPs’ expenses: Sir Peter Viggers claimed for £1,600 floating duck island: https://www.telegraph.co.uk/news/newstopics/mps-expenses/5357568/MPs-expenses-Sir-Peter-Viggers-claimed-for-1600-floating-duck-island.html

[31] Link: http://www.theipsa.org.uk/mp-costs/interactive-map/

[32] Members’ Expenditures Report.: https://www.ourcommons.ca/PublicDisclosure/MemberExpenditures.aspx

[33] Декларація про майновий стан члена польського Сейму А. Адамчика http://orka.sejm.gov.pl/osw8.nsf/0/334CBB87F5F3D441C125810F00340207/%24File/OSW82_002.pdf

[34] Вивчення громадської думки проведено у листопаді-грудні 2017 року на замовлення громадської організації «Центр Юей» компанією “Оперативна соціологія”.