Про виборчі комісії на місцевих виборах

September 29, 2020

Центр демократії та верховенства права підготував серію публікацій про виборчі комісії на місцевих виборах. Ви дізнаєтеся про те які вимоги висуваються до членів виборчих комісій, якими правами, обов’язками та повноваженнями вони наділені, як виборчі комісії працюють, а також як оплачується праця членів виборчих комісій. З першої частини ви дізнаєтесь про роль виборчих комісій на виборах, як вони утворюються та які в них повноваження.

Що таке виборчі комісії та як вони утворюються на місцевих виборах

Список скорочень:

ЦВК – Центральна виборча комісія

ТВК – територіальна виборча комісія

ДВК – дільнична виборча комісія

ВК – виборча комісія

ДРВ – Державний реєстр виборців

Виборчі комісії мають ключову роль у виборчому процесі. Як спеціальні колегіальні органи, вони здійснюють підготовку та проведення виборів, а також забезпечують реалізацію виборчих прав. Виборчі комісії є незалежними й ніхто не може втручатись в їхню діяльність та у вирішення питань, які віднесені до їх повноважень. 

На місцевих виборах виборчими комісіями, які виконують вищезазначені функції є: 

 • Центральна виборча комісія 
 • Територіальні виборчі комісії (окружні виборчі комісії утворюються лише на загальнодержавних виборах)
 • Дільничні виборчі комісії

Про Центральну виборчу комісію

ЦВК є постійним державним органом, що здійснює підготовку та проведення виборів, очолює систему виборчих комісій, відповідно, є комісією вищого рівня.

На місцевих виборах ЦВК має такі основні повноваження:

 Призначає: 

 • перші вибори депутатів, сільських, селищних, міських голів;
 • додаткові вибори до сільської, селищної ради об’єднаної територіальної громади депутатів;

Затверджує

 • форму і колір виборчих бюлетенів;
 • форму інформаційних буклетів та інформаційних плакатів організацій партій – суб’єктів виборчого процесу, форму та текст плакатів, що роз’яснюють порядок голосування та відповідальність за порушення законодавства про вибори;
 • форми (зразки) виборчих документів, печаток і штампів;

Приймає:

 • рішення з власної ініціативи у випадку бездіяльності ТВК або  скасовує незаконне рішення ТВК;
 • рішення про неможливість проведення виборів до органів місцевого самоврядування у разі неможливості проведенні місцевих виборів на окремих територіях;
 • обов’язкові для виконання роз’яснення з питань застосування Виборчого кодексу

Встановлює:

 • результати місцевих виборів та/або приймає рішення щодо реєстрації обраних депутатів, сільських, селищних, міських голів  у разі невиконання відповідною ТВК вимог щодо встановлення результатів відповідних місцевих виборів у визначений строк та порядку та/або реєстрації обраних депутатів;
 • норми і перелік обладнання, інвентарю для приміщень ВК та приміщень для голосування, а також види послуг, робіт, що можуть надаватися ВК;
 • форми (зразки) виборчих документів, печаток і штампів;

Здійснює контроль:

 • за організацією підготовки і проведення місцевих виборів;
 • за дотриманням виборчого законодавства України та забезпечує його однакове застосування на всій території України під час підготовки і проведення місцевих виборів;
 • за дотриманням законодавства України в частині прийняття рішень з питань, пов’язаних з підготовкою і проведенням місцевих виборів.

Не менш важливою функцією ЦВК є розподіл субвенції* з держбюджету місцевим бюджетам (за погодженням Мінфіну) на підготовку та проведення:

 • чергових місцевих виборів, 
 • позачергових та перших виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, 
 • додаткових виборів депутатів сільських, селищних рад.

*Субвенція – це форма грошової допомоги місцевим бюджетам із державного бюджету, яка призначена для конкретно визначеної цілі, зокрема, на проведення місцевих виборів.

Про територіальні виборчі комісії

ТВК є виборчими комісіями, що діють у межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці на постійній основі (тобто не утворюються лише на час виборів як дільничні виборчі комісії), забезпечуючи організацію підготовки та проведення місцевих виборів. ТВК є комісіями вищого рівня щодо всіх ДВК. 

Які ТВК утворюються на місцевих виборах 2020?

 • обласні виборчі комісії;
 • районні виборчі комісії;
 • міські виборчі комісії;
 • районні у містах виборчі комісії (у містах з районним поділом);
 • селищні, сільські виборчі комісії.

Основні повноваження ТВК в межах відповідного виборчого округу або його частини:

Окрім того, ТВК здійснюють фінансове та матеріально-технічне забезпечення діяльності ДВК під час відповідного виборчого процесу.

Як ТВК утворюються

ТВК формуються у кількості не менше 9 і не більше 18 осіб, але перш за все необхідно подати кандидатури до складу ТВК. 

У таблицях нижче можна побачити хто вносить такі подання, хто формує та які строки на це передбачені.

Хто подає кандидатури

Якщо ж подання щодо кандидатур не надійшли у зазначені вище строки або запропоновано менше 9 осіб склад ТВК формуватиметься за поданням голови відповідної виборчої комісії за пропозиціями членів комісії.

Також важливо пам’ятати, що кандидатури до складу ТВК можуть бути відхилені у разі порушення процедури їх подання, а також якщо запропонований кандидат не є громадянином України або ж не досяг 18 років на день проведення виборів. У таку випадку ТВК приймає відповідне рішення або кандидатура відхиляється за результатами жеребкування (у цьому випадку рішення не приймається).

Як формується склад ТВК

Одночасно з формуванням складу ТВК призначаються голова, заступник голови та секретар такої виборчої комісії. Пам’ятайте, що вони мають призначатися від різних суб’єктів подання.

Рішення про формування складу ТВК має оприлюднюватись не пізніше наступного дня після дня прийняття рішення про сформування, а рішення про зміни в складі ТВК має оприлюднюватись не пізніше останнього дня перед днем голосування.

Оприлюднення рішень

ТВК оприлюднюють свої рішення на своїх офіційних веб-сайтах (за наявності), веб-сайтах відповідних місцевих рад (за наявності) або в інший спосіб. Також ТВК надають усі свої рішення для оприлюднення на офіційних веб-сайтах відповідних регіональних або територіальних представництв ЦВК не пізніше дня, наступного після дня їх прийняття. Зазначені рішення оприлюднюються на офіційних веб-сайтах відповідних регіональних або територіальних представництв ЦВК (в разі утворення).

Роль ТВК в інформаційному забезпеченні виборів

ТВК передають для оприлюднення на офіційному веб-сайті ЦВК дані про кожного зареєстрованого кандидата на виборах: 

 • прізвище, власне ім’я (всі власні імена) та по батькові (за наявності), 
 • число, місяць, рік і місце народження, 
 • громадянство, 
 • відомості про посаду (заняття), місце роботи, 
 • партійність, 
 • місце проживання, 
 • наявність чи відсутність судимості, 
 • суб’єкт висування кожного кандидата, 
 • передвиборні програми кандидатів чи суб’єктів їх висування.

Також цю інформацію можна оприлюднювати та надавати в порядку, визначеному Законом України “Про доступ до публічної інформації”

Окрім того, ТВК оприлюднюють інформацію щодо зареєстрованих кандидатів на своїх веб-сайтах (за наявності) або на веб-сайтах відповідних рад чи в інший спосіб, визначений цими комісіями, та в інших випадках. Також ТВК передають відомості про кандидатів для оприлюднення на офіційному веб-сайті ЦВК (обсяга та порядок встановлює ЦВК. 

Важлива інформація щодо довідок про наявність чи відсутність судимості.

Верховна рада прийняла закон, яким скасовано обов’язок подання довідки про наявність чи відсутність судимості. 

Зберігання виборчої документації та матеріальних цінностей

ТВК місцевих виборів після офіційного оголошення (оприлюднення) результатів виборів передають виборчу та іншу документацію до відповідних центральної або місцевих архівних установ. Перелік документації, що підлягає зберіганню в державних та місцевих архівних установах, і порядок її передачі до цих установ визначаються ЦВК за погодженням із центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері архівної справи (Державна архівна служба).

Протоколи виборчих комісій про підрахунок голосів виборців на виборчих дільницях, про підсумки голосування в територіальних виборчих округах, виборчі бюлетені, контрольні талони виборчих бюлетенів, списки виборців, акти, заяви, скарги про порушення вимог цього Кодексу під час проведення голосування і підрахунку голосів виборців, інші протоколи та рішення виборчих комісій зберігаються у місцевих державних архівних установах протягом 5 років з дня офіційного оголошення результатів відповідних виборів, після чого знищуються в установленому порядку.

Про дільничні виборчі комісії

ДВК не є юридичними особами, проте, як суб’єкти виборчого процесу вони мають широкий спектр можливостей та обов’язків, про який ми поговоримо нижче. Але для початку розберемося як ДВК утворюються.

ДВК утворюються відповідною міською чи районною у місті, сільською, селищною ТВК не пізніш як за 15 днів до дня виборів у складі голови, заступника голови, секретаря та інших членів комісії.

Кількість членів ДВК залежить від розміру самої дільниці (що залежить від кількості виборців, що проживають на відповідній території):

для малих дільниць – 10-14 осіб;

для середніх дільниць – 12-16 осіб;

для великих дільниць – 14-18 осіб.

Якщо кількість виборців складає не більше 200, виборча дільниця може утворюватися у складі голови, секретаря та 2-4 членів комісії. 

Голова, заступник голови та секретар ДВК мають призначатися від різних суб’єктів подання.

У разі, якщо кандидатури до складу ДВК не подані у встановлений строк або склад ДВК менший від необхідної мінімальної кількості, ДВК утворюватиметься за поданням голови ТВК, яка утворюватиме цю ДВК, у мінімальній кількості з обов’язковим включенням до складу комісії кандидатур від вказаних вище суб’єктів подання. У разі необхідності, ТВК може в будь-який час до дня голосування збільшити склад ДВК до максимальної кількості за поданням голови ТВК на підставі пропозицій членів цієї комісії.

Якщо одночасно проводяться місцеві вибори та вибори Президента України/народних депутатів України

ДВК для проведення місцевих виборів не утворюються. Їх повноваження виконуватимуть ті ДВК звичайних виборчих дільниць та спеціальних виборчих дільниць, утворених у стаціонарних закладах охорони здоров’я, що утворені для проведення виборів Президента України/Народних депутатів України.

Оприлюднення рішень про утворення ДВК

ТВК, що утворила відповідну ДВК оприлюднює рішення про утворення з відомостями про склад ДВК не пізніше наступного дня з дня утворення ДВК. Рішення про зміни у складі ДВК оприлюднюється не пізніше останнього дня перед днем голосування.

Основні повноваження ДВК

Забезпечує:

 • організацію і проведення місцевих виборів;
 • можливість ознайомлення виборців з рішеннями ЦВК, відповідними ТВК, власними рішеннями та повідомленнями;
 • можливість ознайомлення виборців з відомостями про кандидатів у депутати, зареєстрованих у відповідному багатомандатному виборчому окрузі, та кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови, старости села, селища;
 • підготовку приміщення для голосування та виборчих скриньок.

Здійснює:

 • контроль за додержанням та однаковим застосуванням законодавства про місцеві вибори.

Отримує:

 • список виборців від органу ведення ДРВ. 

Надає:

 • список виборців для загального ознайомлення та вносить до нього зміни.

Складає: 

 • список виборців;
 • протоколи про підрахунок голосів виборців, поданих на виборчій дільниці. 

Вручає або надсилає:

 • кожному виборцю отримані від органу ведення ДРВ іменні запрошення із зазначенням дати проведення місцевих виборів, адреси приміщення для голосування, часу початку і закінчення голосування.

Організовує:

 • голосування на виборчій дільниці.

Здійснює:

 • підрахунок голосів виборців, поданих на виборчій дільниці.

Визнає:

 • недійсним голосування на виборчій дільниці.

Розглядає: 

 • звернення з питань підготовки місцевих виборів, організації голосування на виборчій дільниці та в межах своїх повноважень приймає щодо них рішення;
 • на своєму засіданні звернення, що надійшли в день виборів чи в день повторного голосування, невідкладно після закінчення голосування.

Постанови ЦВК: