ГО «Громадський Спротив Корупції» – Тернопільська облрада (наказ про звільнення)

December 2, 2016

У цій справі громадська організація “Громадський Спротив Корупції” оскаржувала ненадання Тернопільською обласною радою на запит документів, на підставі яких було звільнено головного лікаря перинатального центру.

Чиновники відмовилися надавати інформацію під приводом, що документи використовуються як докази у цивільній справі. Така відповідь не відповідає вимогам закону “Про доступ до публічної інформації”, де вказано вичерпний перелік підстав для відмови.

06 жовтня 2016 року суд першої інстанції частково задовольнив позовні вимоги ГО “Громадський Спротив Корупції” та визнав дії розпорядника інформації протиправними.

У цій справі суд наголосив на декілька дуже важливих моментів, що стосуються надання відповідей на інформаційні запити.

  • розпорядник інформації, який не володіє запитуваною інформацією, але якому за статусом або характером діяльності відомо або має бути відомо, хто нею володіє, зобов’язаний направити цей запит належному розпорядникуз одночасним повідомленням про це запитувача.

У даному випадку, як зазначав відповідач, запитувані документи були вилучені у Тернопільської обласної ради органами прокуратури. Отже, розпорядник знав хто на даний момент володіє документами та відповідно є «належним розпорядником». Проте обласна рада не направила запит прокуратурі, а отже не виконала вимоги закону.

  • Використання запитуваних документів в іншій адміністративній справі не є достатньою підставою відмови в наданні інформації у розумінні вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації».

Розпорядник інформації має право відмовити в задоволенні запиту тільки у випадках, передбачених ст.22 Закону України «Про доступ до публічної інформації». Даний перелік є вичерпним та не підлягає широкому трактуванню. Окрім того, суд звернув увагу, що відповідач не надав доказів витребування оригіналів даних документів прокуратурою Тернопільської області або ж їх виїмки.

  • Недотримання запитувачем затвердженої розпорядником форми для подання запиту на інформацію не є підставою для відмови у задоволенні запиту.

Вимоги до письмового запиту визначені Законом України «Про доступ до публічної інформації» і не можуть змінюватись розпорядником.

Суд підкреслив, що Закон України «Про доступ до публічної інформації» має вищу юридичну силу, ніж розпорядження голови обласної ради, яким затверджено відповідну форму для подання запиту, а відтак запит на інформацію може бути поданим в довільній формі.

  • Відмова в наданні інформації на запит надана без дотримання необхідних умов для обмеження доступу до інформації, визначених у ч.2 ст.6 Закону України «Про доступ до публічної інформації» (так званий “трискладовий тест”). Такі дії відповідача суд визнав протиправними.
  • Відмова розпорядника не відповідає формальним вимогам, передбаченими Законом України «Про доступ до публічної інформації»(не зазначено порядок оскарження відмови, що є недотриманням Закону).

Це рішення суду Тернопільська облрада намагалася оскаржити у апеляції. Проте суд апеляційної інстанції не погодився з доводами відповідача та залишив рішення без змін.

Рішення суду 1 інстанції за посиланням: http://reyestr.court.gov.ua/Review/61478195

Рішення суду апеляційної інстанції за посиланням: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/63188545